Co se mění: Nový občanský zákoník, podobně jako ten stávající, umožní do 14 dnů odstoupit od smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory. A to bez udání důvodu. Prostě bude stačit, že si spotřebitel obchod rozmyslí. Čtrnáctidenní lhůta začne běžet okamžikem podpisu smlouvy.

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím nebo poskytovatelem služeb, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé,...