Nový zákon o realitním zprostředkování 2018...

21.02.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj má znovu připraven k projednání zákon o realitním zprostředkování...

"Hlavním cílem nového zákona o realitním zprostředkování je především ochrana klientů. Díky chybějícím pravidlům pro realitní činnost a chybování realitních zprostředkovatelů, kteří mají mnohdy nízkou odbornost, se počty poškozených zvyšují," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cílem zákona je kultivace trhu s nemovitostmi, protože řada nepoctivců podniká na úkor opravdu profesionálních realitních zprostředkovatelů. Jde o zvýšení důvěryhodnosti realitního podnikání u nás.

Pro nás se toho moc nemění, my již dle části navrhovaného zákona uvádíme veškeré inzerované informace srozumitelně a způsobem nevzbuzujícím pochybnosti. Toto se týká i nejrůznějších příloh smlouvy nebo např. odkazů na všeobecné obchodní podmínky, které máme aktualizované a platné dle nových předpisů od nezávislé advokátní kanceláře. S těmito podmínkami i s platným výpisem z katastru nemovitostí, ze kterého budou mj. zřejmé případné závady a omezení (například věcná břemena a další omezení v nakládání s danou nemovitostí), je každý klient seznámen ještě před podpisem jakékoli smluvní dohody. Zákon dále chce upravit vznik nároku na provizi realitního zprostředkovatele - aby nedošlo k jejímu zaplacení bez toho, že zprostředkovatel řádně vykoná svou práci. Vykonávat řádně svou práci až do úplného konečného předání nemovitosti ke spokojenosti všech zúčastněných je podstata naší filozofie v souladu s naším etickým kodexem a etickým kodexem realitní komory České republiky, jejímž jsme členem. Tento etický kodex představuje soubor zásad, které by měl makléř při své činnosti dodržovat, aby bylo zachováno dobré jméno realitní činnosti a nedocházelo k poškozování zájmů klienta nebo realitní kanceláře. Novela zákona počítá i se vznikem veřejně přístupného seznamu, kde si budou zákazníci moci ověřit, kdo má pro tuto práci odbornou způsobilost. Naše více jak desetiletá praxe v realitách je dostatečnou zárukou naší odborné způsobilosti a o našem zapsání do tohoto požadovaného veřejného seznamu se již v tuto chvíli jedná. Zákon upravuje s ohledem na ochranu spotřebitele i řadu dalších oblastí, v neposlední řadě však je třeba uvést ještě povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v realitním oboru. Toto pojištění máme sjednáno u České podnikatelské pojištovny a.s.