Pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby

Povinností řádného člena, člena nadnárodní realitní společnosti a individuálního člena, realitního seskupení jako člena asociace a každého jednotlivého člena realitního seskupení, je mít uzavřenu pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z realitní činnosti.

Pojištění sjednáno u Maxima pojištovna a.s.