Odhady/znalecké posudky

Odhad tržní ceny

Chcete co nejlépe prodat Vaší nemovitost, nebo potřebujete odhad k dědickému řízení Vaší nemovitosti? 

Profesionální zpracování odhadu/znaleckého posudku pro vašeho notáře či advokáta.

Zdarma pro Vás zajistíme odhadní cenu k prodeji Vaší nemovitosti.                   

*Veškeré od Vás získané údaje budou správcem Hamáčkem Petrem užívány výhradně jen pro jeho vnitřní potřebu (za účelem úspěšného plnění smlouvy a zákonné povinnosti či uděleného souhlasu a nebudou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely. Vaše osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění od 25.5.2018