Vláda navrhla zrušit daň z nabytí nemovitostí. Zákon ale ještě neprošel Sněmovnou, Senátem a nepodepsal ho prezident. Musejí tedy ti, kteří kupují nemovitost, tuto daň platit? A jak je to s možností odečítat si úroky z hypotéky ze základu daně, které ruší

16.06.2020

Zrušení daně z nabytí nemovitosti je platné zpětně pro všechny, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví od prosince 2019 a později. Kdo daň za nákup nemovitosti již zaplatil, bude si moci požádat o její vrácení.  Již nyní do 31. 12. 2020 platí, že daň z nabytí nemovitostí nemusí platit nikdo, kdo koupil nemovitost od prosince 2019 a později. "Důvod je, že vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem," Rozhodným datem přitom je den provedení vkladu na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu. Což znamená, že daň by již neplatili ti, kterým katastrální úřad provedl vklad práva do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 nebo později.

Jak je to s daní z nabytí nemovitosti v praxi Podle vládou schváleného Liberačního balíčku III se nově posunula povinnost kupujícího podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti včetně jejího zaplacení do 31. 12. 2020. V praxi to znamená, že ti lidé, kteří kupují nemovitost nyní, nebo ji koupili v průběhu prosince 2019 a později, už žádnou daň neplatí a kvůli prominutí sankcí tuto daň nemusí ani nijak řešit. "Pokud by vláda toto opatření nepřijala, tak by někteří kupující museli daň uhradit a po nabytí účinnosti zákona si pak zažádat o její vratku. To by však některým z nich zkomplikovalo nákup tím, že by nejprve museli zaplatit navíc čtyři procenta z tržní ceny nemovitosti," vysvětluje Dana Míchalová. Toto prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu do 31.12. 2020. Znamená to, že daňová přiznání k dani z nabytí může být bez hrozby sankce podáno až do 31. 12. 2020.
Pokud již někdo daň v předstihu zaplatil, po schválení zákona mu vznikne přeplatek, o jehož vrácení bude moci požádat finanční úřad. Konkrétní postup žádosti bude zveřejněn buď před nebo až po nabytí účinnosti zákona. Jak zažádat o vrácení již zaplacené daně Nabízí se otázka, jak přesně mají postupovat ti, kteří daň již zaplatili. Na tuto otázku však prozatím neexistuje odpověď. Nutné je vyčkat na to, jak bude schválen zákon o zrušení daně. Vládní návrh zákona nezakotvuje zvláštní postup pro vracení přeplatku. Avšak čeká se, že po nabytí účinnosti zákona budou moci plátci daně uplatnit obecný postup pro vrácení přeplatku dle daňového řádu.
"V souladu s ním lze o vratitelný přeplatek individuálně požádat do šesti let od konce kalendářního roku, ve kterém přeplatek vznikl.  S ohledem na očekávané schválení zákona v letošním roce to znamená, že o vratitelný přeplatek bude možné požádat do 4. ledna 2027. "Správce daně pak musí při splnění podmínek daných daňovým řádem vyplatit vratitelný přeplatek do 30 dnů od podání žádosti,"