Schválení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 2020

30.04.2020

Dnes tj. 30.4.2020 bylo konečně vládou schváleno (jěště musí schválit posl. sněmovna a ta to jistě podpoří) zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a to zpětně u všech převodů s právními účinky vkladu vl. práva od 12/2019. Pokud již byla tato daň z nabytí nem. věcí kupujícím uhrazena, bude mu finančním úřadem v plné výši navrácena.👍🏼

Dále dnes bylo také vládou schváleno a zůstává v platnosti i možnost odečtu úroku z hypotečních úvěrů u smluv zavkladovaných na příslušném Kat. úřadě a to až do konce roku 2021. U všech smluv zavkladovaných na kat. úřad do konce roku 2021 bude tedy nadále možné si úroky z úvěru nadále uplatnit.👍🏼

Dále byla dnes vládou schválena změna u podmínky časového testu tj. délky vlastnictví nemovitosti pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nem. věcí. Pro osvobození od povinnosti uhradit daň z příjmu při prodeji nem. věcí, musí dnes vlastník prodávané nemovitosti prokázat lhůtu svého vlastnictví nemovitosti a tuto nemovitost vlastnit 5 let. Nově dnes schválená lhůta povinnosti vlastníka nemovitost vlastnit pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitých věcí je 10 let ( tato nová 10 letá lhůta vlastnictví se tedy týká nemovitostí pořízených až po 1. 1. 2021 do této doby platí stále lhúta 5 let ). Nadále zůstane pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nem. věcí v platnosti i možnost vlastníkem prokázání 2-leté lhůty vlastnictví a užívání - bydlení v nemovitosti.