Reality-Hamáček úspěšná Zkouška odborné způsobilosti Obchodník s realitami (kód 66 -042-M)

15.03.2020

Po absolvovaného realitního školení ve školícím středisku VRK Academy ComSTAR Praha úspěšně zakončeného závěrečnou zkouškou (dle NSK) a získání OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE Obchodníka s realitami. Vám i nadále můžeme nabízet naše profesionální realitní služby.

Najdete nás nově i na mapě certifikovaných realitních makléřů na stránce www.mcrm.cz a dále i na seznamu u Ministerstva pro místní rozvoj..

Přikládáme zde Osvědčení o získání profesní kvalifikace a potvrzení o záznamu vykonání zkoušky pro Petra Hamáčka ze dne 17.2.2020 

podle § 18 zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznání výsledku dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon uznávání výsledku dalšího vzdělávání) ve znění zákona 53/2012 Sb. Obchodník s realitami osvědčení o získání profesní kvalifikace obchodníka s realitami (66-042-M)