Informace k předpokládanému datu účinnosti zákona o realitním zprostředkování

01.01.2020

Zákon o realitním zprostředkování byl předložen 19. 12. 2019 k podpisu prezidentovi republiky, ve Sbírce zákonů bude publikován pravděpodobně v průběhu měsíce ledna 2020, účinnost nastane v zákonné lhůtě patnáctým dnem poté.

Od data účinnosti budou muset všichni realitní zprostředkovatelé upravit smluvní dokumentace u nově uzavíraných obchodů v souladu se zákonem, dále se budou muset do dvou měsíců povinně pojistit na krytí případných škod z podnikatelské činnosti a do půl roku požádat o přechod na vázanou živnost, jejíž podmínkou bude doložení odborné kvalifikace získané vzděláním nebo odpovídající praxí. Cílem zákona je vyšší míra ochrany klientů, vyšší profesionalizace realitní činnosti a sladění podmínek realitního obchodování s dalšími členskými zeměmi EU.