STRATEGIE PRODEJE NEMOVITOSTI
CHCETE V DOHLEDNÉ DOBĚ REALIZOVAT PRODEJ NEMOVITOSTINeudělejte chybu při prodeji nemovitosti a nezačínejte zkoušet prodávat svou nemovitost sami. Vyberte si odborníka, který Vám s tímto pomůže, nastaví správnou strategii prodeje a vše zařídí.

PRODEJNÍ CENA

Nejdůležitější věc před započetím samotného prodeje je ohodnocení nemovitosti a stanovení prodejní ceny. Dále bude nutné si spočítat veškeré náklady spojené s prodejem Vaší nemovitosti . Tyto celkové náklady se u nás započítavají do provizní odměny makléře. Tuto provizní odměnu stanovujeme vždy po vzájemné dohodě a k úplné spokojenosti majitele. Naše provize se tedy stanovuje nad rámec kupní ceny.

PŘÍPRAVA NEMOVITOSTI

Náš realitní makléř Vás povede a poradí Vám, jak bude nejvhodnější Vaší nemovitost na prodej připravit. Jak a kdy bude vhodné nemovitost nafotit a prezentovat tak, aby výsledná cena byla pro Vás co nejpřiznivější. S tímto je potřeba si dát záležet. Při prodeji nemovitostí funguje pravidlo prvního okamžiku a toto se nesmí propásnout nekvalitní prezentací, prohlídkou či špatnou komunikací.

KOMUNIKACE SE ZÁJEMCI

Dalším důležitým krokem je komunikace s případnými zájemci. Někdy je komunikace s případným zájemcem opravdu složitá a nesprávně zvolená komunikační strategie Vás může připravit buď o připadného kupce nebo i část kupní ceny. Nejednou se smluvní strany mezi sebou nepohodly jen z důvodu vlastní osobnosti. Toto je potřeba si uvědomit a nechat průběh komunikace a obchodní strategie na profesionálním makléři, který je nestranný a bude vždy usilovat jen o dokončení obchodu ke spokojenosti prodávajícího i všech dalších zúčastněných.

PROHLÍDKY A PREZENTACE NEMOVITOSTI

Prohlídky poptávajících zájemců nejsou vždy jednoduché domluvit a zorganizovat. Je nutné si i na tomoto dát opravdu záležet. Jsou i případy, kdy je vhodnější neúčast samotného prodávajícího. Toto vše musí náš realitní profesionál vycítit a podmínky odprezentování zařídit dle těchto potřeb. Vždy majitelům doporučujeme co a jak připravit, zařídit a jak má samotná prohlídka probíhat.

AUKCE NEMOVITOSTI

V případě více zájemců o nemovitost řešíme prodej formou aukce. Aukce probíhá do podepsání dohody o složení blokovacího depozita s jedním ze zájemců. Pokud je více zájemců o nemovitost, jsme v aukci velice úspěšní a prodáváme nemovitosti za vyšší prodejní cenu než byla majitelem požadována. Naše provize zůstává stejná od začátku prodeje nemovitosti, dle naší společné dohody. 

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA - SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

Další neméně důležitá fáze po obstarání zájemce, který má zájem o koupi Vaší nemovitosti je dohoda o koupi - prodeji nemovitosti. Jak pro prodávajícího tak pro kupujícího je důležitá dohoda o koupi - prodeji. Prodávající i kupující si musí být jisti, že je dohoda pro obě strany závazná. Tímto však obchod zdaleka nekončí, naopak teprve začínají složité fáze jako např. finanční a právní záležitosti, úřady atd. Na toto samozřejmě vše osobně dohlížíme v přímém kontaktu s klienty 24 hodin denně, sedm dní v týdnu již více jak 14 let.