Etický kodex - Reality Hamáček

Etický kodex

Jako člen Realitní komory České republiky se řídím etickým kodexem:

  • jednám při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
  • jednám vždy v zájmu klienta a hájím práva klienta. Mezi svými klienty nečiním rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
  • neustále se vzdělávám a zdokonalují ve všech oblastech realitní činnosti.
  • chráním důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozvím, a to i po ukončení spolupráce.
  • jednám vždy tak, abych nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  • spolupracuji s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuji zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  • svým vystupováním vždy jednám tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Realitní komory České republiky, kterou reprezentuji.