Výkup - Dražba - Exekuce

Hrozí Vám Exekuce či Dražba nemovitosti, neváhejte se na nás obrátit!                                                                                

Vykoupíme Vaší nemovitost. Výkup nemovitostí rychlé řešení Vašeho prodeje, okamžité peníze v hotovosti.


VÝKUP

Výkup nemovitostí a bytů za hotové. Vykupujeme nemovitosti v celé České republice v osobním i družstevním vlastnictví. Spolupracujeme s nově vzniklou největší Českou společností zaměřující se na  přímý výkup bytů, domů, pozemků, ale i komerčních objektů a činžovních domů. Každý výkup posuzujeme osobně jednotlivě s nejrychlejším možným řešením. Kontaktujte nás dřiv než bude pozdě!


DRAŽBA

Před samotnou dražbou nemovitosti je povinen exekutor ustanovit znalce, který sestaví znalecký posudek, díky kterému se určí vyvolávací cena nemovitosti. Dlužník je povinen v tomto případě spolupracovat s exekutorským úřadem a musí znalce vpustit do nemovitosti, která má být předmětem dražby, aby mohl provést veškeré potřebné měření a úkony. Po vypracování a předání znaleckého posudku exekutorský úřad vydá dražební vyhlášku a tu je povinen zpřístupnit veřejnosti.
Nicméně, přestože dojde k úspěšnému vydražení nemovitosti, nemusí to znamenat, že je exekuční řízení ukončeno. Někdy se stane, že ani nejvyšší podání nepokryje dlužnou částku, a proto je exekutorský úřad povinen dále v exekuci pokračovat.
Pokud výnos z dražby nemovitosti nepokryje vymáhanou částku, v exekuci se nadále pokračuje. V případě vyššího než dostatečného pokrytí se zbývající částka po veškerých odečtených položkách vrátí dlužníkovi.
Opravdu podle exekučního řádu povinný nesmí během exekuce převádět vlastnická práva ke svým nemovitostem. Vlastně ani katastrální úřad by to provést nemohl, jelikož na listu vlastnictví eviduje usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Ale co když dlužník dostane nabídku, za kterou by svou nemovitost prodal, zaplatil by dluh a ještě by mu zbylo?


EXEKUCE

Exekuce může být prováděna buď srážkou ze mzdy či jiných příjmů, prodejem movitých věcí a nemovitostí, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů a ukládáním pokut. Exekutor může v jedné věci zvolit více druhů exekuce zároveň, pro každý z nich pak vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti se zasílá povinnému, oprávněnému a katastrálnímu úřadu. Exekutor tento příkaz vydá i pokud usnesení o nařízení exekuce ještě nenabylo právní moci. Jedná se o tzv. předběžné opatření, které zaručuje neprodejnost daného nemovitého majetku. Až soud vyznačí doložku právní moci a tu zašle na pověřený exekutorský úřad, je možné provést samotný prodej nemovitosti na základě exekučního příkazu, vlastní dražbu. Pokud by povinný nebo oprávněný (což je velice nepravděpodobné) podal opravný prostředek (odvolání) proti usnesení, nadřízený soud o něm rozhodne. Buď potvrdí původní usnesení nebo jej pozmění či jej dokonce může zrušit. V případě zrušení usnesení o nařízení exekuce je exekutor povinen neprodleně zaslat katastrálnímu úřadu oznámení o ukončení exekuce z důvodu zrušení usnesení.  V případě, že budete mít zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat