Odstoupení od dohody/smlouvy s Reality Hamáček

Dle § 1829, odst. 1 zák. č. 89/2012 OZ. (Pokud je dohoda/smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Zprostředkovatele, má Klient právo odstoupit od této dohody/smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření dohody/smlouvy).


  • O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - PRODEJ/PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
  • O REZERVACI A POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI - PRODEJ/PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ