Prodej stavebního pozemku 786 m²

Dřenice, okres Chrudim

2 122 200 Kč (2 700 Kč za m²)

Prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu o celkové ploše 786m2. Pozemek se nachází v obci Dřenice u Pardubic, okr Chrudim a je dle ÚP schválený ke stavbě RD. Sítě: na hranici pozemku se nachází veřejný vodovod, plynovod, el. přípojka a telekomunikace, v obci není kanalizace. Ve fotopříloze výřez z mapy s vyznačením pozemků p. č. 280/1- (607 m2 zahrada), p.č. 348/10 (43 m2 vodní plocha), 280/2 ( 130 m2 bude při prodeji odděleno geometrickým plánem, tak jak je vyznačeno na obrázku). Samostatná obec Dřenice se nachází na území okresu Chrudim - v jeho severním cípu na hranici s okresem pardubickým - a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Chrudim. Ve vzdálenosti 5 km jižně leží město Chrudim, 6 km severně statutární město Pardubice, 14 km severozápadně město Přelouč a 21 km severovýchodně město Holice na území vesnice žije trvale zhruba 400 obyvatel. Obec leží v průměrné výšce 245 metrů nad mořem. Po dlouhých letech stavebího "klidu" došlo k rozšíření obce díky vybudování infrastruktury pro nové "sídliště" 27 domů Za Chmelnicí na obecních pozemcích směrem k Třibřichům. K další menší výstavbě soukromého investora dochází v prostoru u bývalého kravína - dnes truhlářské dílny - při vjezdu od Medlešic. Zde vyrostlo nebo ještě cyroste celkem 12 domů.V obci je autobusová zastávka (IDOS), obchod smíšeným zbožím a nový hostinec. V budově OÚ je provozována knihovna. V roce 2000 byla obec kompletně plynofikována a zbudován byl vodovodní řád (v majetku VaK Chrudim). Obec se v současné době usilovně snaží o vybudování kanalizace.